Monitoring vitale functies en welzijn

Monitoring vitale functies en welzijn

Slimme technieken maken steeds meer mogelijk in de zorg. Bijvoorbeeld handelingen waarvoor iemand voorheen altijd naar het ziekenhuis moest, maar nu in de huiselijke kring kunnen worden uitgevoerd, zoals het monitoren van vitale functies. Zo’n relatief eenvoudige meting van bloeddruk, suiker of zuurstof legt een onevenredig groot beslag op de tijd van het verzorgend personeel. En voor de patiënt zelf is de gang naar het ziekenhuis ook een hinderlijke onderbreking van het dagritme. Daarom springt De ZorgCentrale bij met monitoring.

Met monitoring komt de regie en handeling voor een deel bij de cliënt te liggen en wordt er op afstand gemonitored. Dit zorgt voor frequentere meetresultaten met een kleinere inspanning van professionals om de cliënt heen. Slimme meters nemen die handeling over. Op afstand kijken onze eigen specialisten mee. Is de meting technisch correct uitgevoerd? Zijn de uitkomsten naar wens? Zo niet, dan wordt er direct gehandeld door de zorg op te schalen.

  • Minder vaak een specialist bezoeken
  • Meer privacy, door ontbreken fysieke controle op welbevinden
  • Het geruste gevoel dat er altijd iemand op afstand meekijkt
  • Meer zelfmanagement
  • Zorg op maat bieden
  • Meer inzicht door frequenter meten
  • Effectievere behandeling, efficiëntere inzet zorgprofessionals
  • Preventief ingrijpen door middel van data- en trendanalyse die escalaties voorkomen
  • Meer inzicht in het ziektebeeld van cliënten en patiënten

Meer weten? Bel, mail of app Michel, Chantal of Stefan.

Neem contact op