Cameramonitoring monitoring nachtzorg

Cameramonitoring monitoring nachtzorg

Het besparen op personeelskosten in de zorg gebeurt vaak in de minder vitale functies. Toezicht houden op patiënten en cliënten bijvoorbeeld, zeker in de nachtelijke uren. Toch blijft het nodig om altijd alert te zijn op het welzijn van mensen. Monitoren met camera’s en monitoring van de nachtzorg zijn oplossingen van De ZorgCentrale die de efficiency van uw organisatie optimaliseren, met - letterlijk - oog voor cliënten en patiënten. Voor bepaalde afdelingen is toezicht geen luxe maar noodzaak. Een afdeling met dementerende ouderen is er een voorbeeld van. Om reden van de personeelskosten staat toezicht weleens onder druk. Toch kunt u ook dan de gedragingen van mensen volgen, zonder dat dit ten koste gaat van hun privacy.

Camera’s volgen nauwgezet de bewegingen van iedere patiënt of cliënt op een afdeling. Om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten, combineert De ZorgCentrale dit vaak met bewegings- en geluidssensoren. Gebeurt er iets op de afdeling? Dan is een adequate opvolging snel genoeg geregeld.

Het monitoren van nachtzorg ligt in het verlengde hiervan. Sensor- en cameratechnologie waakt over het welzijn van mensen. Veranderingen en mogelijk gevaarlijke situaties bent u vóór, doordat de techniek werkt op basis van onder meer cliëntinformatie, trendgegevens en camerabeelden. Komt het tot een incident, dan is een snelle melding en daarmee interventie gewaarborgd.

  • Een ongestoorde nachtrust
  • Meer privacy doordat er geen fysieke controle is
  • Efficiëntere inzet personeel
  • Besparing op personeelskosten
  • Bewakingsfuncties (op afstand) op mogelijke noodsituaties

Meer weten? Bel, mail of app Michel, Chantal of Stefan.

Neem contact op