Zorg op afstand

Zorg op afstand

Onze specialisten kijken mee op afstand.

Wachten op collega’s tot ze een medicatiecontrole kunnen uitvoeren, inzet van personeel gedurende de nacht of direct een verpleegkundige raadplegen wanneer het nodig is. Voor veel organisaties zijn dit bekende uitdagingen. Laat ons hierbij helpen. Onze eigen specialisten en jouw personeel werken bijvoorbeeld samen bij de medicatiedubbelcontrole, uitgiftecontrole van medicatie en het monitoren van vitale waarden. Benieuwd naar onze mogelijkheden voor permanente beschikbaarheid? Lees snel verder.

Man draagt personenalarmering in huis

Personenalarmering voor zorgorganisaties

Dat de vergrijzing toeneemt, terwijl mensen wel zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, is geen nieuws. De zorgvraag aan huis neemt daardoor fors toe. Deze toegenomen zorgvraag en de huidige personeelsbezetting botsen daarbij geregeld. Verzorgend personeel rijdt overal naartoe en door tijdsdruk schiet persoonlijke aandacht voor de klant er steeds vaker bij in. Personenalarmering biedt dan uitkomst. Hoe wij daarbij helpen? Een klant die een oproep plaatst krijgt een van onze zorgcentralisten aan de lijn. In overleg regelen wij de juiste hulp: dat kan thuiszorg, een medewerker van jouw organisatie, de huisarts, een familielid of mantelzorger zijn. Zo ben jij ervan verzekerd dat de klant hulp kan inschakelen wanneer dat nodig is. Daardoor kan het aantal bezoekmomenten omlaag en de klant voelt zich zekerder en veiliger. Hulp is namelijk altijd dichtbij. Ook heb je meer grip en zicht op ‘veelmelders’.

Ben je op zoek naar personenalarmering voor particulieren? Ga dan naar ATA Personenalarmering.

Dame van de Zorgcentrale kijkt mee

Verpleegkundige assistentie op afstand

Hoe fijn is het wanneer je als zorgprofessional 24 uur per dag de ondersteuning kunt inschakelen van een BIG-geregistreerd verpleegkundige? Met onze verpleegkundige assistentie op afstand maken we dit waar. Wanneer je medewerkers met een zorgvraag zitten, bellen ze onze verpleegkundige assistentie voor direct advies. Dat kan door middel van (beeld)bellen of een AR-bril (Augmented Reality). Onze specialist kijkt op die manier rechtstreeks mee. Wij zijn het medisch vangnet waardoor jouw personeel efficiënter inzetbaar is.

Voorbeeldschermen van medicatie dubbelcontrole

Dubbele medicatiecontrole

Het vier-ogen-principe kan onder- of overdosering van medicijnen voorkomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt om die reden altijd om een collega mee te laten kijken. Wij begrijpen dat je liever niet wacht tot een collega tijd heeft. Daarom automatiseerden we dit proces. De medewerker die de medicatie toedient, maakt ter plekke foto’s van alle benodigde informatie voor de beoordeling van de dosering en stuurt deze via een app naar onze zorgcentrale. Onze bevoegde medewerkers checken 24/7 of de dosering juist is. De bevestiging hiervan krijg je terug via de app. Ons systeem werkt daarbij moeiteloos samen met de meest voorkomende medicatiesystemen in Nederland. Niet alleen verhoog je hiermee de medicatieveiligheid, ook kunnen medewerkers sneller verder met hun rondes waardoor je ze efficiënter kunt inplannen. En dat alles terwijl je voldoet aan de gestelde kaders van de IGJ.

Voorbeeldscherm van medicatie uitgifte controle

Medicatie uitgiftecontrole

De juiste medicatie in de juiste dosering is van levensbelang. Met onze slimme dispensers ontzie je het zorgpersoneel en krijgt jouw klant de juiste medicatie op het juiste moment. De dispenser herinnert er zelfs aan om de medicijnen in te nemen en stuurt ons een signaal na inname. Vergeet de klant de medicijnen dan vertelt de dispenser ons dat. Daarna kunnen wij actie ondernemen. Samen met de zorgorganisatie stellen we de dienst af op het type medicatie, de situatie van de klant en de afspraken die binnen de organisatie gelden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om protocollen en processen per groep anders in te richten. Doordat jouw medewerkers niet bij elke medicatie-inname aanwezig hoeven te zijn, verhoog je de arbeidsproductiviteit. Wij houden de doseringen en inname in de gaten waardoor we ook de medicatieveiligheid waarborgen.

Beeldzorg.jpg

Nachtzorg

Met onze sensor- en cameratechnologie houd je niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts toezicht op klanten. Camera’s volgen de bewegingen van iedere bewoner. We combineren dit vaak met bewegings- en geluidssensoren. De privacy en veiligheid van bewoners wordt gewaarborgd, terwijl jij iedereen vanuit één centraal punt in de gaten houdt. Een verzorgende per afdeling behoort daarmee tot het verleden, net zoals de kostenpost die daarmee gepaard gaat.

Client meet zelf zijn vitale waarden

Vitale waarden

Het meten van de bloeddruk, suikerspiegel of het zuurstofgehalte kan steeds vaker thuis. Dit neemt echter veel tijd van het personeel in beslag. Met onze slimme meters monitort de klant voor een deel zelf zijn of haar vitale waarden en vereenvoudigen we dus het proces. Onze specialisten kijken op afstand mee. Alle verzamelde data geeft inzicht in de gezondheid van je klant op basis waarvan een deskundige medewerker kan ingrijpen.  

Vrouw kijkt via beeldscherm mee

Medische monitoring

Naast verpleegkundige assistentie leveren we ook medische monitoring op afstand. Zo is het mogelijk dat onze medische experts op afstand meekijken tijdens een nierdialyse, COPD-onderzoek of andere complexere medische handelingen.

Vrouw loopt naar buiten met boodschappentas

Leefstijlmonitoring

Iemands dagelijkse patroon vertelt veel over zijn of haar gezondheid. Door gebruik te maken van sensoren kun je eenvoudig de leefstijl van je bewoner(s) monitoren. Zonder dat er 24/7 iemand aanwezig is. Een ander dag- en nachtritme, minder bewegen of naar buiten gaan op ongebruikelijke tijden kunnen erop wijzen dat er iets aan de hand is. Door deze signalen tijdig op te vangen, kun je vroeg ingrijpen. Wij maken het mogelijk om op afstand mee te kijken en het dagelijks patroon van je klanten te analyseren.