Medicatie uitgifte controle

Medicatie uitgifte controle

Een vergissing bij het innemen van medicijnen is gauw gemaakt. Met alle nadelige gevolgen van dien voor cliënten en patiënten. Een effectieve controle op de juiste inname kan fouten voorkomen. Ingewikkeld is zo’n controlefunctie niet. Die waarborg heeft u met de slimme dispensers van De ZorgCentrale. Vooral voor ouderen of licht dementerenden is het niet altijd makkelijk om aan hun medicatie te denken. Of de juiste dosering te slikken. Daarom schiet de moderne technologie te hulp. De slimme dispensers van De ZorgCentrale herinneren patiënten en cliënten eraan dat het tijd is om hun middelen in te nemen. En zodra dat is gebeurd, gaat er via een internetportaal automatisch een signaal naar De ZorgCentrale.

Per ongeluk geen medicatie ingenomen? Dan volgt er automatisch een alarmmelding. De controle van de medicatie-uitgifte kan perfect op elke situatie worden toegesneden, rekening houdend met het soort medicatie, de situatie van de cliënt en de afspraken die binnen uw zorgorganisatie gelden. Daarnaast biedt De ZorgCentrale de mogelijkheid om protocollen en processen per groep anders in te richten. Bij een laag risico groep kan een alarm eerst een korte periode in de wacht worden gezet om cliënten niet direct te storen. Duurt dit te lang dan wordt de cliënt gebeld ter herinnering aan zijn medicatie. Bij een hoog risico groep voorzien de protocollen in direct inschakelen van de juiste specialisten.

 • Altijd verzekerd van het juiste medicijn in de juiste dosering
 • Voorkomt achteruitgang in ziekte en escalaties (zoals opname)
 • Ondersteuning bij op- en afbouw van medicatie
 • Stabielere medicijnspiegel
 • Zelfstandig gebruik van medicatie
 • Continue monitoring van de therapietrouw van uw cliënten
 • Voldoen aan de kaders van de IGJ
 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Flexibeler planning ochtend- en avondroutes
 • Lagere directe zorgkosten
 • Hogere medicatieveiligheid binnen de organisatie

Meer weten? Bel, mail of app Michel, Chantal of Stefan.

Neem contact op