Case Aafje
E-health

Case Aafje

22/07/2020
Delen via \a\a
Aafje-logo.jpg

Alleen al in de maand april moest er maar liefst 8700 keer een medicatiecontrole worden uitgevoerd voor klanten van Aafje. ‘En dat zijn wel enorme aantallen’, zegt functioneel beheerder Gerdien Vermeer van Aafje, de zorginstelling die in de regio Rotterdam zowel thuiszorg als opvang biedt. Om die reden is er een samenwerking opgestart voor thuiszorgklanten in Dordrecht, om te bekijken in hoeverre De ZorgCentrale hulp kan bieden bij het dubbelchecken van medicatie.

‘Medewerkers vanaf niveau 2 mogen bij ons medicatie toedienen en dus dubbele controles aanvragen en afhandelen. Dit vindt allemaal plaats in de medicatieapp. We hebben daarvoor intern controlegroepen aangemaakt die niet te groot en niet te klein zijn. Collega-medewerkers die de controle oppakken krijgen een foto van de medicatieopstelling te zien en vergelijken die met wat er moet worden toegediend. Vervolgens keuren ze de controle goed of af.

Maar je kunt je voorstellen dat het met die aantallen lang kan duren. Als je aan het werk bent, krijg je een pingel als er een controle binnenkomt. Een klacht van medewerkers was dat ze gek werden gepingeld. De pingel gaat om de 30 seconden, net zo lang tot iemand de controle oppakt. Wachten op een reactie duurde vaak lang. Er waren ook klanten die aangaven het niet prettig te vinden dat de medewerker werd afgeleid terwijl ze zorg kwamen verlenen. Omdat in Dordrecht de meeste controles plaatsvinden, hebben we daarvoor De ZorgCentrale ingeschakeld. We werken al langer samen met De ZorgCentrale, onder andere voor de bereikbaarheid ‘s avonds. De ZorgCentrale gaf aan dat ze kon helpen met het oppakken van de dubbele controles. Daarom zijn we deze samenwerking aangegaan.

We laten de controles eerst nog binnen de eigen controlegroep rouleren. Als er na 3 minuten nog geen reactie van een medewerker is, dan wordt de controle geëscaleerd naar De ZorgCentrale. Dat wordt daar snel opgepakt volgens de afspraken die zijn gemaakt. Zowel De ZorgCentrale als Aafje hebben nog een systeem van interne eigen controles. Dan is het weliswaar toegediend, maar kunnen we er toch nog lering uit trekken. De mensen van De ZorgCentrale zitten er alleen voor die controles. Zij hebben er alle aandacht voor. Onze medewerkers moeten zich vooral bezig kunnen houden met de klant waar ze op dat moment zijn en de zorg die ze op dat moment verlenen.’