Klantcases
E-health

Klantcases

17/02/2015
Delen via \a\a
Klantcases_d.jpg

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende organisatie die wonen, zorg en welzijn biedt voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. Dat gebeurt extramuraal, transmuraal of intramuraal in een van de veertien woonzorgcentra.

WZH zocht een partner voor personenalarmering voor (zelfstandig wonende) extramurale en transmurale cliënten. De opdracht werd gegund aan De ZorgCentrale.nl van Facilicom. Omdat WZH geheel ontzorgd wilde worden heeft De ZorgCentrale.nl samen met zusterbedrijf Breijer ook de installatie, cliëntinstructie en het onderhoud van de alarmeringstechniek op zich genomen. Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen heeft De ZorgCentrale.nl in nauwe samenwerking met WZH per cliënt de zorgprocessen en protocollen geanalyseerd. Dat is succesvol: wijk na wijk worden aan deze vorm van alarmopvolging toegevoegd. Inmiddels kunnen zo'n 260 cliënten mede dankzij De ZorgCentrale.nl langer thuis blijven wonen.

WZH werkt ook al geruime tijd aan het toepassen van cameratoezicht bij (intramurale) bewoners. Door gebruik te maken van slimme cameratechniek kunnen bewoners autonoom bewegen binnen op maat toegewezen profielen. Vanuit privacy overwegingen worden de beelden alleen getriggerd als een profiel wordt overtreden. De profielen zijn bovendien gekoppeld aan de kamer en niet aan de bewoner zelf. Als er van een profiel wordt afgeweken gaat er een alarm en kan de zorgcentralist met behulp van de camerabeelden een triage (analyse) uitvoeren en beoordelen of de zorgmedewerkers ter plekke moeten worden gealarmeerd. WZH heeft de expertise van De ZorgCentrale.nl opgezocht voor de interpretatie van het beeldmateriaal en triage. Daarbij wordt samengewerkt met Ascom, een bedrijf dat is gespecialiseerd in draadloze onsite communicatie­oplossingen. Dankzij het cameratoezicht kunnen de zorgcentralisten zo'n 80 procent van de loze alarmen eruit filteren. Zorgmedewerkers kunnen dus efficiënter worden ingezet, terwijl bewoners met rust worden gelaten als er niets aan de hand is.

WZH, De ZorgCentrale.nl en Ascom leveren nu samen een sluitende, geborgde keten van zorg en monitoring voor deze intramurale bewoners. Dat is alleen mogelijk door intensieve samenwerking, onder andere omdat de slimme cameratechniek op maat moet worden afgestemd op het leefpatroon en het risicoprofiel van elke individuele bewoner. De zorgcentralisten hebben een nacht meegelopen op locatie om de bewoners te leren kennen en meer inzicht te krijgen in het zorgproces. Een klantgerichte manier van werken die heeft geresulteerd in een duurzame oplossing waar WZH, zorgmedewerkers én bewoners mee geholpen zijn.