Over De ZorgCentrale

"Waarom zouden we genoegen moeten nemen met zorg die langzaam maar zeker onbetaalbaar wordt? Waarom maken we maar voor een klein deel gebruik van de moderne technologie? Waarom houden we vast aan werkwijzen die effectieve zorg in de weg staan? Er kan zoveel meer!" Daar staan wij voor, De ZorgCentrale. Als kenniscentrum voor zorg op afstand in Nederland laten we zien dat er meer mogelijk is. Bij ons gaan zorg voor mensen en oog voor innovatieve technologie hand in hand. Met als resultaat: zorg en welzijn die betaalbaar is en blijft. Een effectieve inzet van mensen en middelen. En patiënten en cliënten die zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven thuis kunnen leiden. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Onze zorgcentralisten zijn 24 uur per dag bereikbaar voor triage bij zorgalarmering, leefstijlmonitoring en overige contactmomenten. Zo bieden wij op een professionele manier een oplossing voor hulpvragen rondom zorg, welzijn, veiligheid en wonen. De ZorgCentrale laat u kiezen uit kant-en-klare concepten of oplossingen op maat. Ook op uw vraag hebben we een passend antwoord. Een antwoord met méérwaarde! De ZorgCentrale is onderdeel van Incluzio, actief in zorg op afstand, thuishulp en het sociaal domein. De manier waarop zorg en welzijn in Nederland georganiseerd is, is beperkt houdbaar. De kosten stijgen, de vraag neemt toe en er is veel te weinig menskracht en budget beschikbaar om het systeem in stand te houden. Incluzio bewijst dat het anders kan. Binnen zorg en welzijn is een volledig andere aanpak mogelijk, door anders te organiseren. Inzet van zorg op afstand speelt hierbij een belangrijke rol.