Wereld Alzheimer dag

Wereld Alzheimer dag

21/09/2020
Delen via \a\a

Vandaag, maandag 21 september 2020, is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag staan we stil bij deze ziekte en de mensen die dit treft. Iets wat niet alleen voor de persoon vreselijk is maar ook zeker voor zijn/haar dierbaren. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Voorafgaand hieraan zijn soms kleine signalen die erop kunnen wijzen dat het niet goed gaat met iemand. Als diegene alleen woont, hoeven die signalen niet onopgemerkt te blijven.

Aan veranderingen in het gedrag van een oudere of zieke gaan vaak meerdere signalen vooraf. Bijvoorbeeld een aangepast dag- en nachtritme, dit kan duidelijk worden doordat iemand op ongebruikelijke tijden naar buiten gaat. Nog een voorbeeld: minder bewegen. Sensoren in huis registreren het gedrag van bewoners. Daardoor is er continu inzicht in een eventueel afwijkend patroon in het dagelijks leven. Zo kunt u effectief op afstand de leefstijl van iemand monitoren zonder dat daarbij iemands privacy in het geding komt. Op deze pagina vindt u meer informatie over leefstijlmonitoring. Zorgrobotica en -domotica kunnen helpen bij de dagelijkse structuur. Neem bijvoorbeeld zorgrobot Tessa, die helpt met een meer gestructureerde indeling van de dag.

Vanuit Alzheimer Nederland zijn er vandaag talloze initiatieven gepland om iedereen die met dementie te maken heeft zoveel mogelijk te informeren en ondersteunen. Kijk hier of er activiteiten bij u in de buurt zijn en help mee!